TATA ETIKA PEMASARAN MAKANAN BAYI DAN PRODUK BERKAITAN

Laman Utama > Program Pemakanan > Promosi Pemakanan > Tata Etika Pemasaran Makanan Bayi dan Produk Berkaitan

PENGENALAN

Susu ibu merupakan makanan yang terunggul bagi bayi di mana ia mengandungi semua keperluan untuk tumbesaran bayi yang optima. Namun, penghasilan produk susu formula bayi serta promosi produk gantian susu ibu tersebut yang agresif oleh pengilang produk makanan bayi boleh mempengaruhi kepercayaan ibu untuk menyusukan anak-anak mereka. Pelbagai bentuk pemasaran digunakan oleh industri formula untuk mempengaruhi ibu-ibu seperti iklan yang mengelirukan, pemberian sampel dan hadiah percuma serta edaran pelbagai risalah dan kajian kepada profesional kesihatan yang menunjukkan susu gantian adalah “lebih baik atau hampir sama dengan susu ibu” didapati menggugat amalan penyusuan susu ibu. Rentetan ini, pelaksanaan Tata Etika amat diperlukan bagi melindungi, menyokong serta mempromosikan amalan penyusuan susu ibu melalui pengawalan tekanan pemasaran produk-produk makanan bayi dan peralatan penyusuan bayi ke atas ibu-ibu.

Tata Etika ini dihasilkan dengan kerjasama industri-industri susu yang beroperasi di Malaysia. Tata Etika untuk Produk Susu Formula Bayi telah diterbitkan pada tahun 1995 sebagai pindaan kali ke-3 berdasarkan beberapa keperluan perubahan mengikut situasi negara.

Edisi terbaru buku tersebut dinamakan Tata Etika Pemasaran Makanan Bayi Dan Produk Berkaitan, dan telah dilancarkan pada 1 Ogos 2008 oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan Dato’ Liow Tiong Lai. Tata Etika ini merangkumi panduan amalan etika dan pemberian maklumat berkaitan produk-produk tersenarai iaitu:-

 1. Rumusan Bayi (0-12 bulan) termasuk Rumusan Sedia Diminum
 2. Rumusan Susulan (6 bulan – 3 tahun) termasuk Rumusan Sedia Diminum
 3. Rumusan Khas (rumusan bayi atau rumusan susulan) bagi bayi berkeperluan khas termasuk rumusan sedia diminum.
 4. Mana-mana produk lain yang dipasarkan sebagai makanan bayi 0-6 bulan
 5. Botol Susu, Puting Susu, Puting Kosong
OBJEKTIF

Matlamat Tata Etika adalah untuk menyumbang kepada promosi pemakanan yang selamat dan optima bagi bayi dengan melindungi dan mempromosikan penyusuan susu ibu dan memastikan penggunaan produk gantian susu ibu yang betul (sekiranya perlu) dengan menyediakan informasi yang mencukupi melalui kaedah pemasaran dan pengedaran yang terkawal.

BAHAN TERBITAN
Pertanyaan lanjut, sila hubungi:

Puan Noreen Fazila Abdul Wahab
noreenfazila@moh.gov.my
03-8892 4476

AKTIVITI

Di antara aktiviti yang dilaksanakan ialah:

Mana-mana satu atau gabungan penalti berikut akan dikenakan iaitu:

 • Amaran bertulis dengan salinan kepada syarikat induk dan Pengerusi Jawatankuasa Tata Etika Pemasaran Makanan Bayi dan Produk Berkaitan peringkat negeri.
 • Penggantungan penapisan semua bahan baru untuk satu hingga 2 tahun.
 • Pemberitahuan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan UNICEF.
 • Pemberitahuan kepada Persatuan Antarabangsa Pengeluar-Pengeluar Makanan Bayi.
 • Mengeluarkan kenyataan akhbar.
 • Senarai-hitam seperti memulaukan syarikat berkenaan dari tender-tender untuk masa datang bagi satu tempoh masa tertentu.