SEKTOR PEMAKANAN INSTITUSI

PENGENALAN

Sektor Pemakanan Institusi berfungsi dalam penyelarasan isu-isu teknikal makanan dan pemakanan mengikut kumpulan sasar dan agensi berkaitan (multidisiplin). Ia termasuklah memberi advokasi penerapan amalan makan secara sihat dalam dalam pengurusan makanan di Taska, institusi pemulihan/ kebajikan dan tahanan, memberi khidmat nasihat dan menjadi sumber rujukan teknikal dalam pemakanan institusi di peringkat kebangsaan inter dan intra agensi serta membangunkan dan menyemak semula resipi dan menu seragam bagi operasi pemakanan di institusi.

Selain itu, Sektor Pemakanan Institusi juga turut membentuk modul, garis panduan, prosedur operasi standard (SOP) dan bahan advokasi mengikut keperluan kumpulan sasar serta menjalankan latihan kemahiran amalan makanan secara sihat berasaskan Panduan Diet Malaysia.

Sektor Pemakanan Institusi sentiasa memantau dan menilai prestasi pengurusan pemakanan di institusi menerusi sistem pemantauan dan pelaksanaan program/ aktiviti pemakanan di institusi secara berterusan yang dibantu oleh Pegawai Sains Pemakanan di lapangan.

Sektor Pemakanan Institusi menjalankan fungsi-fungsi sektor di fasiliti berikut :
a) Taman Asukan Kanak-kanak (Taska)
b) Rumah Kebajikan Warga Emas
c) Rumah Kebajikan Kanak-kanak
d) Rumah Perlindungan Wanita
e) Pusat Aktiviti Warga Emas
f) Pusat Gelandangan
g) Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)
h) Institusi OKU
i) Cure & Care Rehabilitation Centre (CCRC) AADK
j) Sekolah Juvana/ Sekolah Pemulihan Akhlak
k) Lokap Polis
l) Lokap Depoh Tahanan
m) Penjara
n) Lain-lain institusi

Klik untuk muat turun Modul Latihan Penyediaan Makanan di Taska, Tabika & Prasekolah 

PERTANYAAN LANJUT, SILA HUBUNGI