SEJARAH & LATAR BELAKANG

Laman Utama > Mengenai Kami > Sejarah & Latar Belakang

Aktiviti pemakanan di Kementerian Kesihatan Malaysia bermula sejak tahun 50an di mana ianya telah diintegrasikan ke dalam Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan Ibu dan Anak. Pada tahun 1974, jawatan Pegawai Zat Makanan (PZM) yang pertama telah diwujudkan di bawah Unit Kesihatan Ibu dan Kanak-kanak peringkat Ibu pejabat, Kementerian Kesihatan Malaysia. Bermula tahun 1977, jawatan PZM semakin berkembang dan mula diwujudkan di peringkat negeri. Berlatarbelakangkan ijazah dalam bidang pemakanan, profesion PZM menjadi peneraju utama program pemakanan di Malaysia.

Cawangan Pemakanan diwujudkan pada tahun 1995 di bawah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga. Cawangan ini ketika itu, mempunyai tiga unit iaitu:

 • Unit Perancangan dan Pembangunan Pemakanan
 • Unit Pemulihan Pemakanan
 • Unit Promosi Pemakanan

Cawangan Pemakanan telah dinaik taraf kepada Bahagian Pemakanan mulai 16 Oktober 2009 dengan diketuai oleh Pengarah Bahagian. Penubuhan Bahagian ini bertujuan untuk meningkatkan lagi kualiti serta kebolehdapatan perkhidmatan pemakanan sehingga ke segenap lapisan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan perkhidmatan pemakanan dan penubuhan Bahagian Pemakanan, dua cawangan telah ditubuhkan iaitu Cawangan Polisi dan Standard Pemakanan dan Cawangan Operasi Pemakanan. Cawangan Polisi dan Standard Pemakanan terdiri daripada Unit NPANM, Unit Pembangunan Profesional dan Unit Standard dan Kualiti. Cawangan Operasi Pemakanan pula merangkumi Unit Promosi Pemakanan, Unit Pemulihan Pemakanan dan Unit Pengawasan Pemakanan.

Pada tahun 2011, nama jawatan Pegawai Zat Makanan telah ditukar kepada Pegawai Sains (Pemakanan) selari dengan perkhidmatan pemakanan semasa.

Pada tahun 2017, struktur organisasi Bahagian Pemakanan telah ditambahbaik agar selari dengan pengukuhan dan peluasan skop perkhidmatan pemakanan yang memberi fokus kepada setiap kumpulan umur atau mengikut kitaran hidup. Bahagian Pemakanan kini beroperasi dengan tiga cawangan di bawahnya iaitu:

 • Cawangan Perancangan dan Dasar Pemakanan
 • Cawangan Pemakanan Keluarga
 • ¬†Cawangan Pemakanan Komuniti & Inter-Agensi.

FUNGSI BAHAGIAN

 • Merancang, membangun, melaksana, memantau dan menilai program pemakanan dalam empat aspek iaitu perancangan, pengawasan, promosi dan pemulihan pemakanan.
 • Pembangunan, advokasi dan pelaksanaan Dasar Pemakanan Kebangsaan.
 • Pelaksanaan, pemantauan dan penilaian Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia (NPANM).
 • Menyediakan perkhidmatan pemakanan komprehensif kepada individu, keluarga dan masyarakat untuk menggalakkan amalan pemakanan sihat.

DASAR KUALITI PROGRAM KESIHATAN AWAM

Kami beriltizam mewujudkan perkhidmatan kesihatan awam yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pihak berkepentingan dan pelanggan melalui perancangan yang strategik, pelaksanaan yang efektif, pemantauan dan penambahbaikan yang berterusan bagi Program Kesihatan Awam ke arah meningkatkan taraf kesihatan individu dan masyarakat Malaysia.  Hasrat ini akan dicapai dengan menggunakan Sistem Pengurusan Kualiti yang menyeluruh dan mengamalkan konsep penambahbaikan secara berterusan.

OBJEKTIF KUALITI PROGRAM KESIHATAN AWAM

 1. Memastikan sekurang-kurangnya 75% aktiviti yang dirancang akan dilaksanakan berdasarkan Pelan Tindakan Kerja .
 2. Memastikan 70% anggota di Program Kesihatan Awam (PKA) menjalani latihan sekurang-kurangnya 3 hari setahun.
 3. Mencapai 75% tahap kepuasan pelanggan.
 4. 75% KPI Program Kesihatan Awam pada tahun semasa mencapai sasaran.