Sesi Konsultasi

Laman Utama Sesi Konsultasi

Untuk makluman, Akta Profesion Kesihatan Bersekutu (Akta 774) telah diwartakan pada 18 Februari 2018 dan profesion Nutritionist merupakan salah satu profesion yang dikawalselia di bawah Akta ini.

Bermula 2019,hanya Nutritionist yang berdaftar di bawah Akta Profesion Kesihatan Bersekutu (774) sahaja yang boleh mengamal dalam bidang pemakanan di Malaysia.

Apa yang anda perlu tahu mengenai Akta ini?

Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, anda dijemput bagi menyertai sesi seranta awam (public engagement) seperti iklan di bawah.

Sila klik link di bawah untuk pendaftaran:

Daftar Sekarang