PROGRAM PEMULIHAN KANAK-KANAK KEKURANGAN ZAT MAKANAN (PPKZM)

Laman Utama > Program Pemakanan > Pemulihan Pemakanan > Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan (PPKZM)

pengenalan

Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan (PPKZM) telah dilancarkan pada tahun 1989 sebagai usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf kesihatan dan status pemakanan kanak-kanak berusia 6 bulan hingga bawah 6 tahun daripada keluarga miskin tegar merujuk kepada Paras Garis Kemiskinan 2009. Dalam program ini, kanak-kanak yang memenuhi kriteria kelayakan diberi bantuan makanan untuk membantu mereka memperolehi makanan yang seimbang dan berkhasiat, supaya dapat mencapai pertumbuhan fizikal dan mental yang optima.Kanak-kanak yang terbabit juga akan diberi rawatan sekiranya menghidap sebarang penyakit, imunisasi, pendidikan kesihatan dan jagaan kesihatan serta pengawasan yang rapi.

PENCAPAIAN

Sepanjang lebih dua dekad program intervensi ini dilaksanakan, seramai 213, 558 orang kanak-kanak dalam kalangan miskin tegar, miskin dan mudah miskin telah menerima manfaat daripada bantuan bakul makanan ini. Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah RM255.9 juta bagi memastikan usaha meningkatkan status pemakanan kanak-kanak ini dapat dilaksanakan.

Berdasarkan kajian penilaian program PPKZM bertajuk “An Evaluation Of The Programme For The Rehabilitation Of Undernourished Children From Hard-Core Poor Households” yang telah dijalankan pada tahun 2003, mendapati sebanyak 90% pelaksanaan program ini telah sampai kepada kumpulan sasaran iaitu kanak-kanak kekurangan zat makanan (KZM). Manakala, sebanyak 76% kes menunjukkan peningkatan berat badan. Melalui kajian rintis penilaian keberkesanan PPKZM yang telah dilaksanakan di Kelantan pada tahun 2006-2007 juga turut mendapati bahawa status pemakanan dan pengambilan nutrien kanak-kanak di bawah program semakin meningkat.

Program ini terbukti berkesan apabila peratus kanak-kanak pulih daripada program semakin meningkat iaitu sebanyak 8.5% pada tahun 1994 kepada 53.7% pada tahun 2015. Kejayaan ini ternyata memberi impak terhadap kesan sosio ekonomi keluarga tersebut dimana mereka turut dirujuk kepada agensi-agensi yang berkaitan bagi mendapatkan bantuan dan khidmat sokongan yang berada di luar bidang kuasa Kementerian Kesihatan.

Sila klik untuk muat turun Garis Panduan Program Pemulihan Kanak-kanak Kekurangan Zat Makanan

AKTIVITI YANG DIJALANKAN
Pertanyaan lanjut, sila hubungi:

Cik Norfaiezah Ahmad
norfaiezah@moh.gov.my
03-8892 4479

OBJEKTIF

Program PPKZM ini adalah bertujuan untuk meningkatkan status pemakanan kanak-kanak yang berumur di antara 6 bulan hingga bawah 6 tahun yang mengalami masalah kurang berat badan (KBB) sehingga dapat mencapai berat badan yang memuaskan