PROGRAM COMMUNITY FEEDING

Laman Utama > Program Pemakanan > Pemulihan Pemakanan > Program Community Feeding

PENGENALAN

Program Community Feeding ini dilaksanakan melalui aktiviti pemberian makanan tambahan, Ready to Use Therapeutic Food (RUTF), dan bantuan bakul makanan yang sedia ada. Selain itu, program ini juga memperkasakan komuniti setempat melalui penglibatan sukarelawan bagi membantu pelaksanaan program. Program ini dijalankan di kawasan pedalaman yang mempunyai kes-kes kekurangan zat makanan yang tinggi di kalangan kanak-kanak Orang Asli/ Pribumi. Inisiatif ini adalah hasil kejayaan pelaksanaan Program Community Feeding yang telah dijalankan sebelum ini di Pos Kemar, Daerah Hulu Perak, Perak.

PCF dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2013 -2018 di pedalaman Orang Asli di Negeri Perak (Hulu Perak, Kuala Kangsar dan Batang Padang), Pahang (Jerantut, Lipis, Cameron Highland dan Rompin) dan Kelantan (Gua Musang) dan jumlah keseluruhan PCF adalah 43 buah.

 

KUMPULAN SASAR

Kanak-kanak Orang Asli/ Pribumi berumur di antara 6 bulan hingga 6 tahun yang tinggal di lokaliti terpilih yang mengalami masalah kekurangan zat makanan dan berat badan normal.

 

OBJEKTIF AKTIVITI

Objektif Am
Untuk meningkat dan mengekalkan status pemakanan kanak-kanak Orang Asli/ Pribumi yang berumur di antara 6 bulan hingga 6 tahun.

Objektif Khusus

  • Untuk memastikan ≥95.0% kes kanak-kanak kekurangan zat makanan Orang Asli/ Pribumi diliputi di lokaliti di mana Program Community Feeding dilaksanakan.
  • Untuk memulihkan ≥25.0% kes kanak-kanak kekurangan zat makanan Orang Asli/ Pribumi selepas 6 bulan berada dalam Program Community Feeding.
  • Untuk mengekalkan status pemakanan normal kanak-kanak Orang Asli/ Pribumi sepanjang berada dalam Program Community Feeding.
AKTIVITI DI BAWAH PROGRAM COMMUNITY FEEDING

Program Community Feeding ini dijalankan oleh anggota kesihatan dengan bantuan sukarelawan yang terdiri daripada masyarakat Orang Asli/ Pribumi setempat yang telah dilatih oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Aktiviti yang dijalankan bagi kanak-kanak 6 bulan sehingga 6 tahun di lokaliti PCF adalah pemberian bahan makanan tambahan (susu, makanan berasaskan karbohidrat dan protein dan multivitamin) 5 kali seminggu, pemberian ready to use therapeutic food (RUTF) bagi kanak-kanak yang mengalami masalah kurang zat makanan (KZM) dan program memperkasakan kesihatan komuniti. Kanak-kanak yang mematuhi kriteria yang digariskan di bawah Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan (PPKZM)  akan didaftarkan.

 

KESIMPULAN

Program Community Feeding ini adalah salah satu program yang dapat meningkatkan status berat badan kanak-kanak yang mengalami masalah Kekurangan Zat Makanan (KZM) di kalangan kanak-kanak Orang Asli/ Pribumi. Pemberian makanan secara aktif (active-feeding) dalam jangka masa tertentu sememangnya dapat membantu dalam meningkatkan berat badan dan taraf pemakanan kanak-kanak yang mengalami masalah KZM. Oleh itu program sebegini perlu diteruskan bagi memastikan taraf pemakanan kanak-kanak Orang Asli/ Pribumi adalah terjamin.

Sila klik untuk muat turun Garis Panduan Program Community Feeding

Pertanyaan lanjut, sila hubungi:

Puan Irma Hanim Abdullah
irmahanim@moh.gov.my
03-8892 4502