PIAGAM PELANGGAN 2015

Laman Utama > Mengenai Kami > Piagam Pelanggan > Piagam Pelanggan 2015

Piagam Pelanggan Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Peratus Pencapaian
Bahan maklumat berkaitan pemakanan bayi yang menepati senarai semak penapisan kod kelulusan diberi maklum balas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Penapisan Tata Etika dalam tempoh 14 hari selepas tarikh mesyuarat 121 Bahan - 121 Bahan 100%
Memastikan semua aduan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima 2 Aduan - 2 Aduan 100%
Memastikan semua pertanyaan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh lima (5) hari bekerja 5 Pertanyaa - 5 Pertanyaa 100%
Keperluan 7 hari latihan untuk semua penjawat awam dalam Bahagian akan dipenuhi setiap tahun 73 Penjawat Awam - 73 Penjawat Awam 100%