PIAGAM PELANGGAN 2014

Laman Utama > Mengenai Kami > Piagam Pelanggan > Piagam Pelanggan 2014

Piagam Pelanggan Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Peratus Pencapaian
Bahan maklumat berkaitan pemakanan bayi yang menepati senarai semak penapisan kod kelulusan diberi maklum balas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Penapisan Tata Etika dalam tempoh 14 hari selepas tarikh mesyuarat 85 Bahan - 85 Bahan 100%
Memastikan semua aduan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima - - - 100%
Memastikan semua pertanyaan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh lima (5) hari bekerja 19 Pertanyaan - 19 Pertanyaan 100%
Keperluan 7 hari latihan untuk semua penjawat awam dalam Bahagian akan dipenuhi setiap tahun 72 Penjawat Awam - 72 Penjawat Awam 100%