PIAGAM PELANGGAN 2012

Laman Utama > Mengenai Kami > Piagam Pelanggan > Piagam Pelanggan 2012

Piagam Pelanggan Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Peratus Pencapaian
Memastikan bahan maklumat berkaitan pemakanan bayi yang menepati senarai semak penapisan kod kelulusan diberi maklum balas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Penapisan Tata Etika dalam tempoh 14 hari selepas tarikh mesyuarat. 145 Bahan - 145 Bahan 100%
Memastikan semua pertanyaan dan aduan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. 8 Aduan - 8 Aduan 100%
Memastikan 80% aktiviti tahunan Bahagian yang dirancang akan dilaksanakan setiap tahun. 129 aktiviti 21 aktiviti 150 aktiviti 86%
Memastikan keperluan 7 hari latihan untuk semua penjawat awam dalam Bahagian akan dipenuhi setiap tahun. 58 Orang - 58 Orang 100%

Pertanyaan lanjut, sila hubungi:
Puan Lalitha Palaniveloo | lalitha_p@moh.gov.my | 03-88924459o.