PIAGAM PELANGGAN 2011

Laman Utama > Mengenai Kami > Piagam Pelanggan > Piagam Pelanggan 2011

Piagam Pelanggan Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Peratus Pencapaian
Memastikan bahan maklumat berkaitan pemakanan bayi yang menepati senarai semak penapisan kod kelulusan diberi maklum balas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Penapisan Tata Etika dalam tempoh 14 hari selepas tarikh mesyuarat. 143 23 166 86%
Memastikan bahan maklumat berkaitan pemakanan bayi yang menepati senarai semak penapisan kod kelulusan diberi maklum balas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Penapisan Tata Etika dalam tempoh 14 hari selepas tarikh mesyuarat. 74 Bahan - 74 Bahan 100%
Memastikan keperluan 7 hari latihan untuk semua penjawat awam dalam Bahagian dipenuhi setiap tahun. 51 Orang 1 Orang 52 Orang 98%
Memastikan semua surat/ memo/ maklum balas yang memerlukan tindakan akan dikeluarkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. 1071 59 1130 95%

Pertanyaan lanjut, sila hubungi:
Puan Lalitha Palaniveloo | lalitha_p@moh.gov.my | 03-88924459o.