PERKHIDMATAN PEMAKANAN WARGA EMAS

Laman Utama > Program Pemakanan > Promosi Pemakanan > Perkhidmatan Pemakanan Warga Emas

pengenalan

Bahagian Pemakanan telah bekerjasama dengan Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Institut Kesihatan Umum dan Institut Sosial Malaysia, Jabatan kebajikan Masyarakat dalam mengendalikan latihan bagi penjaga di Institusi Penjagaan Warga Emas. Antara Latihan yang telah dilaksanakan adalah:

Latihan Penjaga di Institusi penjagaan warga emas (dengan kerjasama Institut kesihatan umum dan bahagian Pembangunan kesihatan keluarga, KKM) Kursus Perancangan Menu di Institusi (dengan kerjasama Pusat Pengajian Pembangunan Komuniti, Institut Sosial Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluraga dan masyarakat)

Objektif
  • Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keperluan pemakanan bagi penghuni warga emas di institusi
  • Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman mengenai asas perancangan menu di intitusi
  • Meningkat pengetahuan dan pemahaman mengenai penyediaan makanan yang lebih sihat, bersih dan selamat

AKTIVITI

  • Ceramah Penyediaan sajian sihat dan pengubahsuaian resepi
  • Ceramah mengenai Saranan keperluan makanan mengikut kumpulan sasar
  • Menjalankan Latihan amal pengubahsuaian makanan mengikut kehendak kesihatan penghuni
  • Menjalankan Latihan amal perancangan menu di institusi
  • Menjalankan lawatan dan latihan pengendalian di Institusi warga emas
BAHAN TERBITAN
Pertanyaan lanjut, sila hubungi:

Puan Irma Hanim Abdullah
irmahanim@moh.gov.my
03-8892 4502