PROGRAM PEMULIHAN KANAK-KANAK KEKURANGAN ZAT MAKANAN (PPKZM)

Laman Utama > Program Pemakanan > Pemulihan Pemakanan > Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan (PPKZM)

pengenalan

Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan (PPKZM) telah dilancarkan pada tahun 1989 sebagai usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf kesihatan dan status pemakanan kanak-kanak berusia 6 bulan hingga bawah 6 tahun daripada keluarga miskin tegar merujuk kepada Paras Garis Kemiskinan 2009. Dalam program ini, kanak-kanak yang memenuhi kriteria kelayakan diberi bantuan makanan untuk membantu mereka memperolehi makanan yang seimbang dan berkhasiat, supaya dapat mencapai pertumbuhan fizikal dan mental yang optima.Kanak-kanak yang terbabit juga akan diberi rawatan sekiranya menghidap sebarang penyakit, imunisasi, pendidikan kesihatan dan jagaan kesihatan serta pengawasan yang rapi.

Bermula akhir tahun 2010, melalui Program Transformasi Kerajaan, Kementerian Kesihatan telah diberi tanggungjawab untuk meningkatkan taraf pemakanan kanak-kanak kekurangan zat makanan dalam kalangan isi rumah berpendapatan rendah yang diperluaskan kepada keluarga miskin. Dengan penambahbaikan program yang telah disusun serta beberapa aspek seperti sasaran dan liputan, pengagihan makanan dan perkhidmatan, penggunaan bahan makanan dan pengendalian kes yang telah dikemas kini, dapat memberi lebih manfaat kepada kumpulan sasaran. Sistem Registri Kebangsaan PPKZM juga telah dibangunkan pada tahun 2011 sebagai pangkalan data kes kanak-kanak KZM bagi memastikan pemantauan program dapat dijalankan dengan lebih berkesan, teratur, cepat dan tepat.

PENCAPAIAN

Sepanjang lebih dua dekad program intervensi ini dilaksanakan, seramai 213, 558 orang kanak-kanak dalam kalangan miskin tegar, miskin dan mudah miskin telah menerima manfaat daripada bantuan bakul makanan ini. Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah RM255.9 juta bagi memastikan usaha meningkatkan status pemakanan kanak-kanak ini dapat dilaksanakan.

Berdasarkan kajian penilaian program PPKZM bertajuk “An Evaluation Of The Programme For The Rehabilitation Of Undernourished Children From Hard-Core Poor Households” yang telah dijalankan pada tahun 2003, mendapati sebanyak 90% pelaksanaan program ini telah sampai kepada kumpulan sasaran iaitu kanak-kanak kekurangan zat makanan (KZM). Manakala, sebanyak 76% kes menunjukkan peningkatan berat badan. Melalui kajian rintis penilaian keberkesanan PPKZM yang telah dilaksanakan di Kelantan pada tahun 2006-2007 juga turut mendapati bahawa status pemakanan dan pengambilan nutrien kanak-kanak di bawah program semakin meningkat.

Program ini terbukti berkesan apabila peratus kanak-kanak pulih daripada program semakin meningkat iaitu sebanyak 8.5% pada tahun 1994 kepada 53.7% pada tahun 2015. Kejayaan ini ternyata memberi impak terhadap kesan sosio ekonomi keluarga tersebut dimana mereka turut dirujuk kepada agensi-agensi yang berkaitan bagi mendapatkan bantuan dan khidmat sokongan yang berada di luar bidang kuasa Kementerian Kesihatan.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Program ini amat membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan anak ke arah pembangunan generasi yang sihat. Namun, pihak Kementerian menyedari pelbagai faktor lain turut menyumbang kepada masalah kekurangan zat makanan. Faktor-faktor lain seperti kemiskinan, pendidikan, persekitaran dan penjagaan juga memainkan peranan dalam proses pemulihan kanak-kanak ini. Maka, penglibatan kementerian dan agensi lain amatlah perlu bagi memastikan kejayaan program ini secara keseluruhan.
Bagi menambahbaik pelaksanaan program sedia ada, Kajian Penilaian Keberkesanan Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan sedang dilaksanakan dan dijangka berakhir pada penghujung tahun 2017. Kajian ini akan dijalankan oleh badan bebas yang telah dilantik iaitu para penyelidik daripada Universiti Putra Malaysia. Hasil kajian penilaian ini diharap dapat meningkatkan lagi keberkesanan program dan seterusnya dapat menentukan hala tuju program ini dengan beberapa penambahbaikan.

Pertanyaan lanjut, sila hubungi:

Encik Mohd Zamir Majid
zamir_majid@moh.gov.my
03-8892 4479

OBJEKTIF

Program PPKZM ini adalah bertujuan untuk meningkatkan status pemakanan kanak-kanak yang berumur di antara 6 bulan hingga bawah 6 tahun yang mengalami masalah kurang berat badan (KBB) sehingga dapat mencapai berat badan yang memuaskan