PELAN TINDAKAN PEMAKANAN KEBANGSAAN MALAYSIA (NPANM 2006-2015)

Laman Utama > Program Pemakanan > Polisi Standard & Standard Pemakanan > Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia (NPANM)

PENGENALAN

Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia (2006-2015) adalah pelan 10 tahun untuk tempoh dari tahun 2006 hingga tahun 2015. Objektif, strategi, aktiviti dan sasaran NPANM (2006-2015) disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara yang telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003, kajian semula NPANM I (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. Isu pemakanan semasa dan yang akan timbul pada masa akan datang juga diambil kira dalam penyediaan NPANM (2006-2015).

Satu bengkel kebangsaan untuk menyediakan pelan tindakan ini telah diadakan pada 26 hingga 29 April 2004 dengan penyertaan daripada wakil agensi kerajaan, ahli akademik, organisasi bukan kerajaan (NGO), badan profesional dan sektor swasta. NPANM (2006-2015) telah diluluskan oleh Kabinet pada 20 April 2005.

Setelah lima tahun perlaksanaan pelan ini, terdapat banyak perubahan berlaku dari segi corak pemakanan masyarakat, pertumbuhan industri makanan  segera serta perubahan gaya hidup yang mendorong kepada peningkatan penyakit-penyakit kronik berkaitan pemakanan. Sehubungan itu, Bahagian Pemakanan, Kementerian Kesihatan Malaysia, selaku sekretariat mengambil langkah untuk menyemak semula Pelan Tindakan ini dengan mengambil kira senario pemakanan semasa.

Mesyuarat Penyemakan Separa Penggal Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia (NPANM) 2006 – 2015 telah diadakan pada  25 -27 Julai 2010 dan dihadiri oleh wakil-wakil daripada pelbagai kementerian, universiti, badan-badan profesional dan bukan kerajaan. Berdasarkan pencapaian semasa, aktiviti-aktiviti NPANM 2006-2015 telah diperkukuhkan dan dikemas kini. Indikator dan sasaran juga telah diperhalusi untuk memberi gambaran yang lebih tepat terhadap taraf pemakanan rakyat Malaysia. Semakan semula ini diharapkan akan terus memandu hala tuju pemakanan negara ke arah pencapaian matlamat utama Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia.

OBJEKTIF NPANM (2006-2015)

Objektif Umum
Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia.

Objektif Khusus

 • Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk.
 • Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan.
STRATEGI

Strategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM (2006-2015). Bagi memastikan pelaksanaan, pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan, strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas, pemboleh dan pemudah.

Strategi Asas

Ia merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan melalui memasukkan objektif, isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan Negara

Strategi Pemboleh

Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini, bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu:

 • Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah.
 • Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil.
 • Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan.
 • Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas.
 • Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan

Strategi Pemudah

Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh, membentuk strategi pemudah bagi pelan ini iaitu:

 • Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan.
 • Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan.
 • Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan.
 • Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih.
 • Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan.
BAHAN TERBITAN
PERTANYAAN LANJUT, SILA HUBUNGI

Puan Khairul Zarina Mohd Yusop
khairul_zarina@moh.gov.my
03-8892 4513