Jawatankuasa Penyelaras Kebangsaan Untuk Makanan Dan Pemakanan (NCCFN)

PENGENALAN

Jawatankuasa Penyelaras Kebangsaan untuk Makanan dan Pemakanan merupakan platform perbincangan dan penyelarasan di antara pelbagai kementerian dan agensi dalam hal yang berkaitan pemakanan dalam negara. Jawatankuasa ini juga merupakan pemantau kepada Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia dan bertindak sebagai penasihat kepada Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan.

BIDANG TUGAS
  1.  Membincangkan isu-isu berkaitan pemakanan yang memerlukan penglibatan dari pelbagai sektor.
  2. Memastikan pemantauan dan penilaian berterusan terhadap perlaksanaan aktiviti-aktiviti di bawah Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia, kumpulan-kumpulan kerja teknikal pemakanan serta badan-badan profesional yang berkaitan.
  3. Menyelia semakan Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia dan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia.
  4. Mengenal pasti keperluan untuk penambahan kumpulan kerja teknikal pemakanan (sekiranya ada).
  5. Mengenal pasti dasar, program dan aktiviti sedia ada di pelbagai sektor kerajaan dan bukan kerajaan yang boleh diintegrasikan dengan komponen pemakanan agar pendekatan NBOS boleh dilaksanakan. Ini bagi mengoptimumkan penggunaan sumber manusia dan kewangan dalam perlaksanaan aktiviti berkaitan pemakanan.
  6. Mengeluarkan syor-syor berkaitan isu pemakanan untuk pertimbangan Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan.
  7. Mendapatkan sumber yang perlu dan sokongan dari pelbagai sektor dalam memastikan perlaksanaan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia.
KEAHLIAN

1. Pengarah
Bahagian Kawalan Penyakit
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 3, Blok E10, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62590 PUTRAJAYA

2. Pengarah
Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 7 & 8, Blok E10, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62590 PUTRAJAYA

3. Pengarah Kanan
Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 4, Menara Prisma
No. 26, Jalan Persiaran Perdana, Presint 3
62675 PUTRAJAYA

4. Pengarah
Bahagian Perkembangan Kesihatan Awam
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 8, Blok E10, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62590 PUTRAJAYA

5. Pengarah
Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 2, Blok A, Bangunan Utama Chancery Place Jalan Diplomatik 2
Presint Diplomatik Presint 15
62650 PUTRAJAYA

6. Pengarah
Bahagian Pendidikan Kesihatan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 3, Blok E10, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62590 PUTRAJAYA

7. Pengarah
Bahagian Kejururawatan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 3, Blok E7, Kompleks E, Presint 1
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62590 PUTRAJAYA

8. Pengarah
Institut Penyelidikan Perubatan
Aras 6, Blok C6
Kompleks Institut Kesihatan Negara (NIH)
No. 1, Jalan Setia Murni U13/52
Seksyen U13, Setia Alam
40170 SHAH ALAM, SELANGOR

9. Pengarah
Institut Kesihatan Umum
Aras 1, Blok B5
Kompleks Institut Kesihatan Negara (NIH)
No. 1, Jalan Setia Murni U13/52
Seksyen U13, Setia Alam
40170 SHAH ALAM, SELANGOR

10. Ketua Pegawai Eksekutif
Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (MySihat)
Unit No. 13-4, Aras 4, Galleria Cyberjaya
Jalan Teknokrat 6, Cyber 5
63000 CYBERJAYA

11. Pengarah
Bahagian Perkhidmatan Sosial
Kementerian Hal Ehwal Ekonomi
Aras 3, Blok B6, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 PUTRAJAYA

12. Pengarah
Bahagian Kesejahteraan Rakyat
Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
Jabatan Perdana Menteri
Aras 3, Blok Timur
Bangunan Perdana Putra
62502 PUTRAJAYA

13. Pengarah
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 3 & 4, Blok E2, Parcel E
62590 PUTRAJAYA

14. Pengarah
Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan
Sekolah Kecemerlangan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 3, No. 2251
Jalan Usahawan 1
63000 CYBERJAYA

15. Setiausaha Bahagian
Bahagian Perolehan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 5, Blok E2, Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

16. Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1-4 Blok E8
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

17. Pengarah
Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT
Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 7, No. 2, Menara 2
Jalan P5/6, Presint 5
62200 PUTRAJAYA

18. Setiausaha Bahagian
Bahagian Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
Aras 31, No. 55
Persiaran Perdana, Presint 4
62100 PUTRAJAYA

19. Setiausaha Bahagian
Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
Aras 14, Menara 4G1, Wisma Tani
No. 28, Persiaran Perdana, Presint 4
62624 PUTRAJAYA

20. Setiausaha Bahagian
Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan (ITTP)
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
Aras 10 dan 11, Menara 4G1, Wisma Tani
No. 28 Persiaran Perdana, Presint 4
62624 PUTRAJAYA

21. Setiausaha Bahagian
Bahagian Industri Asas Tani (IAT)
Aras G, Blok Menara 4G2, Wisma Tani
No. 28 Persiaran Perdana, Presint 4
62624 PUTRAJAYA

22. Pengarah Kanan
Bahagian Galakan Pasaran Dalam Negara dan Pemasaran Online
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
Bangunan FAMA Point, Lot 17304 Jalan Persiaran 1
Bandar Baru Selayang
68100 BATU CAVES

23. Pengarah
Pusat Penyelidikan Sains Teknologi Makanan
Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
Persiaran MARDI – UPM
Ibu Pejabat MARDI
43400 SERDANG

24. Pengarah
Pusat Komunikasi Korporat dan Kualiti
Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
Persiaran MARDI – UPM
Ibu Pejabat MARDI
43400 SERDANG

25. Setiausaha Bahagian
Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik
Kementerian Belia dan Sukan
Aras 9, Menara KBS
No. 27, Persiaran Perdana, Presint 4
62570 PUTRAJAYA

26. Ketua Pengarah
Jabatan Belia dan Sukan Negara
Kementerian Belia dan Sukan
Aras 14, Menara KBS, No. 27
Persiaran Perdana, Presint 4
62570 PUTRAJAYA

27. Pengarah
Bahagian Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
Aras 4 (Menara), No. 13
Persiaran Perdana, Presint 2
62623 PUTRAJAYA

28. Pengarah
Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
Aras 4 (Menara), No. 13
Persiaran Perdana, Presint 2
62623 PUTRAJAYA

29. Pengarah
Bahagian Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
Aras 4 (Menara), No. 13
Persiaran Perdana, Presint 2
62623 PUTRAJAYA

30. Setiausaha Bahagian
Bahagian Perancangan Strategik
Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia
Aras 25, Lot 4G9, Persiaran Perdana, Presint 4
62100 PUTRAJAYA

31. Pengarah
Bahagian Perunding Kesihatan Persekitaran
Jabatan Kerajaan Tempatan
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 25 – 29, No. 51
Persiaran Perdana, Presint 4
62100 PUTRAJAYA

32. Pengarah
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung (PLANMalaysia)
Kementerian Wilayah Persekutuan
Unit No. 50-13-1, Wisma UOA Damansara,
No.50 Jalan Dungun, Damansara Heights,
50490 KUALA LUMPUR

33. Setiausaha Bahagian
Bahagian Perancangan Strategik
Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Aras 27, No. 47
Persiaran Perdana, Presint 4
62100 PUTRAJAYA

34. Pengarah
Bahagian Pendidikan Awal
Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Aras 5 – 9, No. 47
Persiaran Perdana, Presint 4
62100 PUTRAJAYA

35. Ketua Pengarah
Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia
Tingkat 3, 5, 20 & 20 M, West Block,
Wisma Selangor Dredging,
Jalan Ampang,
50548 KUALA LUMPUR

36. Ketua Pengarah
Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Malaysia
Tingkat 21, Bangunan LPPKN
No. 12B, Jalan Raja Laut
50712 KUALA LUMPUR

37. Pensyarah
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM, SERDANG

38. Pensyarah
Fakulti Sains Kesihatan
Universiti Kebangsaan Malaysia
Kampus Kuala Lumpur
Jalan Raja Muda Abdul Aziz
50300 KUALA LUMPUR

39. Pensyarah
Fakulti Sains Kesihatan
Universiti Kebangsaan Malaysia
Kampus Kuala Lumpur
Jalan Raja Muda Abdul Aziz
50300 KUALA LUMPUR

40. Pensyarah
Kulliyyah Sains Kesihatan Bersekutu
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Kampus Kuantan
Jalan Sultan Ahmad Shah, Bandar Indera Mahkota
25200 KUANTAN

41. Ketua Program Pemakanan dan Dietetik
Pusat Pengajian Sains Kesihatan
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kesihatan USM
16150 KUBANG KERIAN

42. Pensyarah
Fakulti Sains Kesihatan
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Kampus Puncak Alam
42300 BANDAR PUNCAK ALAM

43. Pensyarah
School of Hospitality, Food and Leisure Management
Taylor’s University (Lakeside Campus)
No.1, Jalan Taylor’s
47500 SUBANG JAYA

44. Presiden
Persatuan Pemakanan Malaysia (Nutrition Society of Malaysia,NSM)
46, Jalan SS 22/32
47400 PETALING JAYA

45. Presiden
Malaysian Dietitians’ Association (MDA)
Suite 1208, Level 12, Amcorp Tower
18, Persiaran Barat
46050 PETALING JAYA

46. Presiden
Persekutuan Pekilang-pekilang Malaysia (FMM)
Wisma FMM, No. 3, Persiaran Dagang, PJU 9
Bandar Sri Damansara
52200 KUALA LUMPUR

47. Presiden
Gabungan Persatuan-persatuan Pengguna-pengguna Malaysia (FOMCA)
No. 24, Jalan SS1/2A
47300 PETALING JAYA

PERTANYAAN LANJUT, SILA HUBUNGI