Jata Negaralogoresepilogosediamembantu 

Articles

Pencapaian Piagam Pelanggan 2011

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2011

Status Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Pemakanan
Januari hingga Disember 2011  
 Piagam Pelanggan  Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran  Jumlah Peratus Pencapaian (%)

Memastikan 80% aktiviti tahunan Bahagian yang dirancang akan dilaksanakan setiap tahun.

 143  23  166 86%

Memastikan bahan maklumat berkaitan pemakanan bayi yang menepati senarai semak penapisan kod kelulusan diberi maklum balas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Penapisan Tata Etika dalam tempoh 14 hari selepas tarikh mesyuarat.

 74 bahan  0 bahan  74 bahan 100%

Memastikan keperluan 7 hari latihan untuk semua penjawat awam dalam Bahagian dipenuhi setiap tahun.

 51 orang  1 orang  52 orang 98%

Memastikan semua surat/ memo/ maklum balas yang memerlukan tindakan akan dikeluarkan dalam tempoh masa yang ditetapkan.

1071 59 1130 95%

 


Pertanyaan lanjut, sila hubungi:
Puan Lalitha Palaniveloo
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
03-88924459

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply