CAWANGAN PERANCANGAN & DASAR PEMAKANAN

Cawangan Perancangan & Dasar Pemakanan

Laman Utama > Bahagian Pemakanan> Cawangan Perancangan & Dasar Pemakanan

SEKTOR PENYELARASAN MAKANAN DAN PEMAKANAN KEBANGSAAN

NPANM

FOOD & NUTRITION SECURITY

SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESION, STANDARD DAN KUALITI

  • Perancangan Kepakaran & Profesional PSP
  • Standard & Kualiti
  • Latihan

SEKTOR DASAR DAN PEMAKANAN GLOBAL

  • Dasar & Pemakanan Global

SEKTOR SURVELAN PEMAKANAN

  • Pengurusan Sistem Maklumat
  • Penyelidikan Pemakanan